Bắn bóng bay

Bắn bóng bay

, ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Thử tài thiện xạ của bạn với môn bắn bóng bay. Đặc biệt, khi bạn bắn xuyên táo 2 trái bóng cùng lúc, sẽ có bất ngờ chào đón bạn.

Cách chơi:Hướng dẫn chơi có ngay trong game.

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo