Bánh đầy Màu Sắc

Bánh đầy Màu Sắc

, , , , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Ngon , Hai Tầng , được Bao Phủ Trong Băng Tuyết, Rắc Và Với Một Chút Sương ở Giữa.

Cách chơi:Trò Chơi Này được Chơi Với Con Chuột Duy Nhất .

Game khác tương tự đáng để chơi:

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo