đài Phát Thanh Zed

đài Phát Thanh Zed

, , , , , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Bảo Vệ Máy Phát Vô Tuyến Của Bạn Từ Cuộc Xâm Lược Zombie !

Cách chơi:

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo