Bắn chim to

Bắn chim to

, , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Trổ tài thiện xạ như Thạch Sanh bắn đại bàng, đem về làm thịt ăn chơi.

Cách chơi:Hướng dẫn bằng tiếng Việt đã có trong trò chơi.

Game khác tương tự đáng để chơi:

Viết vài lời về game này

Bạn phải đăng nhập để viết.