( Xoắn) Mama Nấu ăn

( Xoắn) Mama Nấu ăn

, , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Chặt đầu , Ruột , Và Các Công Cụ Một Con Gà Tây Trong Khi Mục Tiêu Thèm Muốn

Cách chơi: Dùng chuột để điều khiển.

Viết vài lời về game này

Bạn phải đăng nhập để viết.