Gấu Cá

Gấu Cá

, , , , , , , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Giúp Con Gấu để Nuôi Gấu Con Của Mình Bằng Cách Bắn Vào Các Khối Băng Và Thả Cá được Tại State.remember đông Lạnh Mà Bạn Chỉ Có Quả Cầu Lửa Hạn Chế.

Cách chơi:Trò Chơi Này được Chơi Với Con Chuột Duy Nhất .

Game khác tương tự đáng để chơi:

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo