Kết Hợp ẩm Thực

Kết Hợp ẩm Thực

, , , , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Bắt Các Thực Phẩm Ngay Trước Khi Thứ Tự Chồng Lên !

Cách chơi:Di Chuyển Nồi Sử Dụng Các Phím Mũi Tên Trái Và Phải Của Bạn.

Game khác tương tự đáng để chơi:

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo