Lễ Hội Trái Cây Salad

Lễ Hội Trái Cây Salad

, , , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Lát Và Dice Trái Cây Tươi để điền Vào Các đơn đặt Hàng Món Salad Nhanh Như Bạn Có Thể.

Cách chơi:điền Vào Mỗi Thứ Tự Trước Khi Thời Gian Chạy Ra Ngoài.

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo