Lục địa Atlantis

Lục địa Atlantis

, , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Giải cứu lục địa bị đắm Atlantis bằng cách giải những bùa chú huyền bí và phục dựng lại những bảo vật đã bị thất truyền hàng nghìn năm.

Cách chơi: Dùng chuột để điều khiển. Xếp thành hàng hoặc cột có 3 bảo vật giống nhau trở lên để xóa chúng khỏi màn hình. Xếp các miếng vỡ chạm đáy màn hình để phục hồi chúng.

Game khác tương tự đáng để chơi:

Hans Coldy Và Emma Quadly
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Hans Coldy Và Emma Quadly
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Tuổi Mario Bros
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Galaga
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Gawpsters
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Khối Quả
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Punch- Ra
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
âm Xtreme 2
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Hỗn Loạn Chiến Tranh
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Thoát Thùng
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Chạy Chạy Mario
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Gạch điên
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Sinh Thái Battler 2
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Mario Cấp 3
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo