Lục địa Atlantis

Lục địa Atlantis

, , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Giải cứu lục địa bị đắm Atlantis bằng cách giải những bùa chú huyền bí và phục dựng lại những bảo vật đã bị thất truyền hàng nghìn năm.

Cách chơi: Dùng chuột để điều khiển. Xếp thành hàng hoặc cột có 3 bảo vật giống nhau trở lên để xóa chúng khỏi màn hình. Xếp các miếng vỡ chạm đáy màn hình để phục hồi chúng.

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo