Người Nông Dân

Người Nông Dân

, , , , , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)

Nội dung:Hàng Ngày Bạn Phải Quản Lý Nông Trại Của Bạn , Trồng Một Số Loại Rau Hoặc Trái Cây , Hoặc Bán Trứng Gà .

Cách chơi:Sử Dụng Chuột để Tương Tác.

Game khác tương tự đáng để chơi:

Thanh Dodger
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Hột Nổ
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
đánh Cá
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
đám Cưới Vườn
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
đá Cẩm Thạch Flicker
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Hang Sâu
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Talivan Ra Mắt
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Bọ Rùa
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Santastic Santa
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)
Kim Cương Cờ Vua
ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo