Nhảy Cừu

Nhảy Cừu

, ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Hướng Dẫn Các Con Chó Và Nhảy Qua Những Con Cừu .

Cách chơi:Sử Dụng Phím Dài để Nhảy .

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo