Oggy Của Khoai Tây Chiên

Oggy Của Khoai Tây Chiên

, , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)

Nội dung:Nhấn Gián Với Nắm Tay Của Oggy Trước Khi Họ ăn Cắp 20 Khoai Tây Chiên Kiểu Pháp Của Bạn !

Cách chơi:Sử Dụng Chuột để Tương Tác.

Không cho bình phẩm game này.