Phục Vụ Bàn Trong Một Nhà Hàng Nhật Bản

Phục Vụ Bàn Trong Một Nhà Hàng Nhật Bản

, , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Cố Gắng Và Làm Cho Khách Hàng Của Bạn Hạnh Phúc Bằng Cách Phục Vụ Thực Phẩm Mà Họ Muốn .

Cách chơi:Trò Chơi Này được Chơi Với Con Chuột Duy Nhất .

Game khác tương tự đáng để chơi:

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo