Rừng Nguy Hiểm

Rừng Nguy Hiểm

, , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Bạn Phải Tìm Trong 8 Mặt Nạ ẩn Trong Rừng.

Cách chơi:Mũi Tên để Di Chuyển X = Nhảy C = Boomerang

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo