Sâu bạo chúa

Sâu bạo chúa

, , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Chơi Như Một Con Sâu Cái Chết Humongous , Nhảy Vào Và Ra Khỏi Mặt đất .

Cách chơi:

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo