Thách Thức Trượt Tuyết Màu Xanh

Thách Thức Trượt Tuyết Màu Xanh

, , , , , , , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh (Mời đánh giá)

Nội dung:Thu Thập Càng Nhiều Rương Kho Báu Như Bạn Có Thể Trong Khi Tránh Chướng Ngại Vật .

Cách chơi:Sử Dụng Phím Mũi Tên Trái Và Phải để Cơ động.

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo