Trapdoors Và Kho Tàng

Trapdoors Và Kho Tàng

, , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Hướng Dẫn Các Thuyền Trưởng Và Thủy Thủ đoàn Của Mình Thông Qua Các Trapdoors Xuống Thang Kho Báu Càng Nhanh Càng Tốt .

Cách chơi: Mouse- To open ladders.

Viết vài lời về game này

Bạn phải đăng nhập để viết.

[x] Tắt quảng cáo