Vương Quốc Của Gió

Vương Quốc Của Gió

, , , , , , ,

Mục game: Game Flash

Được đánh giá:

ChánThườngKháHayQuá đỉnh

Nội dung:Như Là Một Nhà Lãnh đạo Chiến Binh Gió , Bạn Nên Có Thể Dẫn đội Quân Của Bạn để Bảo Vệ Lâu đài Cuối Cùng Trong Vòng 8 Ngày Trước Khi Giúp đỡ đến Từ Một Bộ Lạc Gió .

Cách chơi:Sử Dụng Con Trỏ Chuột để Chọn , Xây Dựng Và Triển Khai Các đơn Vị Của Bạn Vv

Game khác tương tự đáng để chơi:

Không cho bình phẩm game này.

[x] Tắt quảng cáo